Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

ΚΥΝΑΙΓΕΙΡΟΣ ~ ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΡΩΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑΣ


Ο Κυναίγειρος αποτελεί σύμβολο φιλοπατρίας και ηρωισμού ,θυσίασε την ζωή του στη μάχη του Μαραθώνα  και πέθανε με τον πλέον ηρωικό τρόπο. Δυστυχώς όμως η  θυσία του παραμένει άγνωστη στο Πανελλήνιο.

Στην  μάχη  του Μαραθώνα όταν οι Πέρσες υποχωρούσαν  άτακτα προς  τα πλοία τους  ο Κυναίγειρος, προσπαθώντας να εμποδίσει ένα πλοίο να αποπλεύσει, το άρπαξε με το χέρι, περιμένοντας να φτάσουν οι συμπολεμιστές του και να το καταλάβουν. Όταν ένας Πέρσης του ακρωτηρίασε το χέρι, τότε ο Κυναίγειρος έπιασε το πλοίο με το άλλο του χέρι , ο Πέρσης του έκοψε και το δεύτερο. Τότε ο Κυναίγειρος γράπωσε το πλοίο με τα δόντια του και ο Πέρσης του έκοψε το κεφάλι.